+7 (351) 700-70-90
e-mail: chnsk@mail.ru
часы работы:
с 09:00 до 18:00
в будние дни
2-я Павелецкая, д.18, оф.236.237

Челябинская Независимая Стальная Компания работает на рынке металлопроката с 1996 года.
Мы предоставляем следующий перечнь услуг:
- поставка черного металлопроката
- нержавеющего металлопроката
- цветного металлопроката
- поставка трубопроводной арматуры
- металлообработка любой сложности
- резка металла под нужный размер
- изготовление защитных коробов и лотков для прокладки кабельных трасс
- доставка по России и СНГ

Спецпредложение
Сортовой металлопрокат

Круг

Марки стали: Все | х3нм | 8х4в2мфс2 | 20хгнр | 20хгнм | 12хн3а | 40ХН | 12х2нвфма | 25хснвфа | сталь 60 | с60 | 9хс | 60с2а | 35хн3а | 15х5м | сталь 0 | 55с2 | 30хгс | 10х18г14ан5 | 20г | 40хмфа | 40х10с2м | 38хс | у7 | 12х2мвфа | 35хн2ф | 08х13 | 20хн2м | 15х | 33хс | 18хн2мфа | 20хн3ма | 14ас | р9к5 | 2кп | 14хгн | 35х3нм | 30х | сталь 20, 45 | 30хра | 30хн2мфа | р9 | у8 | 20хн3а | сталь 20, 3пс- 3сп, 45 | 38хм | 38ха | 45хн2мфа | 20х17н2 | 35хн1м2ф | 50хфа | 20хф | 40хн1м | у12а | р9м4к8 | 30хн2ма | 45хнмфа | а12(10) | 4хмфс | 38хнм | 4х3вмф | сталь 75 | шх15 | р18 | 40хн2сва | сталь армко | 3х3м3ф | 20х2н4а | 20хгсн2мфав | 38х2нм | 10кп | х6вф | 30хнвфа | 5хв2сф | у8а | 35г2с | 20хгса | 47гт | х12мф | 5хнм | 34хн1м | 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 | 45х2мфа | 15г | 3пс5 | 3сп | 9х2мф | 36г2с | 40хн4а | сталь 15 | 12х1мф | 15хснд | хн35в6тю | 25хг | р12м3к8ф2 | 12х2н4а | ас14 | 09г2с, 3сп | 38х3мфа | 4х8в2 | 35хм | 12хн2а | 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с | р9к10 | 18хм | шх15сг | сталь 40 | 3сп, 45 | 2мфа | 20хгнмт | 55с2а | 5хнв | 60с2г | 13х9м | 38хн3ма | 45х1 | х12ф1 | эп 811 | 07х21г7ан5 | сталь 20, 35, 45 | 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 | сталь 10 | 30хгса, 35 | 38хгт | 3пс, 3сп1, 3сп5 | 11х | 28хнм | 25хгм | 40хфа | 09г2с-12 | р6м5к5 | 38хгнм | 5хв2фс | 35хн2мф | сталь 35, 40х, 45 | х12 | 15хгн20та | | хгса | 8хф | 18хгт | 3пс1, 3пс5, 3сп5 | 4х5в2фс | 08хм | 10г2 | 8х3 | 4схвл | 30хгсн2а- - вд | 38хгм | 20хгсна | 38хн1м | 25х2м1ф | 40Х | 33х3снмвфа | сталь 70 | 12х1мфсш | сч- 10 | х12мф | сталь 20,40х | 40х, 45 | 15хгн2т | 12хн2 | 55с2г | 3х2в8ф | 30хнм1 | 20х2н4фа | 40х13 | 20х2на | сталь 30 | сталь 20,3пс- 3сп,45 | 40г2 | 0хн3ма | 30хгсн2а | хвг | 40хн2сма-вд | 25х2гнта | 15хгнм | 20хгн | 38хгн | сталь 3 | 16mncr5 | 4х5мфс | 35х | 6хв2с | 40г | 37х3н3а | шх20 | сталь 25 | у10 | сталь 85 | 25хгнт | 20х2н4ма | 7х3 | сталь 40х | 30хс | 15мо3 | 6х6в3мфс | 45хн2мфаш | у9а | 30хгса | 35г2 | 6хс | 30хн3а | 7х17н | 45хн | 15пс | 5хнвс | 38хн3мфа | 15хр | 30г2 | р6м5 | 60х2н2м | 40хнма | 26х2нвмбр | 20хма | 32х2нвмбр- - вд | 70г | 05кп | сталь х | 12хн | Ст.35 | 12х2н4а вд | хвсгф | ас14(15) | 9хвг | 3пс, 3сп, 3сп5 | 35г | 10хснд | сталь 45, 35 | сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 | 30хм | 09г2с | хгс | сталь 5 | 18х2н4мва | сталь 80 | сталь 45х | 30х13 | 25хнтц | 15хгн2та | 18г2с | 20н2м | 30хгснма | 35хн3мфба | 12х17 | 30хма | 3сп(15) | 60с2ха | сталь 35 | х12мш | 4хв2с | 19хгн | 070м20 | 30гсл | 20хн2ма | 60г | 5пс | сталь 20 | 16гс | 6сп | 3кп | 45хма | у7, у8 | 17г1с | 18х2н4ва | 30х2н2ма | 40хс | сталь 45 | 25хгса | 45г | у7а, у8а, у12а | 20к | 30хгсн2ма | 27хгр | 14г2 | 20х | 20х13 | 50г | 50хн | 30хгт | 18х2н4ма | 15х11мф | 5х3вмфс | хвсг | у9 | 25хгт | 9х1 | 65Г | 6х3мфс | 20хн4фа | охн1м | 4х4вмфс | х12мфш | 40гм | 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 | 25н3а | 20пс | 35хгса | Ст.45 | 38хн3ва | х3нм1 | 30хгн | сталь 50 | 12х13 | р6ам5 | х5м | 25г | 38х2н2ма | 15хм | сталь 20,45 | 30хнма | 37хн3а | 4х2в5ф | х2ма | сталь 55 | 3пс | 90г | 12х2нвфа | 40хн2ва | у7а | 9х2 | 25хгн | 15хм2тю | 07х16н6 | 5хв2с | 3пс, 3сп, 40, 45 | 25х1мф | 40хгнм | 40х9с2 | 3сп, 3сп1 | 55хн2ф | 60х2м | 8хф, 9хс | 20хн | сталь 65 | 20хгсн2а | 35хн1м | х12м | 40хн2сма | 80г | 25г2с | 60с2хфа | 38х2мюа | р6м5ф3 | 32г2с | у11а | 35хма | р9ф5 | а12 | 25х2гнта- - вд | 18хгсн2ма | 7хг2вмф | 40хн2ма | 17гс | 45х | у10а | эп 410увд | 5сп | 08пс | 3сп- пс
х3нм 8х4в2мфс2 20хгнр 20хгнм 12хн3а 40ХН 12х2нвфма 25хснвфа сталь 60 с60 9хс 60с2а 35хн3а 15х5м сталь 0 55с2 30хгс 10х18г14ан5 20г 40хмфа 40х10с2м 38хс у7 12х2мвфа 35хн2ф 08х13 20хн2м 15х 33хс 18хн2мфа 20хн3ма 14ас р9к5 2кп 14хгн 35х3нм 30х сталь 20, 45 30хра 30хн2мфа р9 у8 20хн3а сталь 20, 3пс- 3сп, 45 38хм 38ха 45хн2мфа 20х17н2 35хн1м2ф 50хфа 20хф 40хн1м у12а р9м4к8 30хн2ма 45хнмфа а12(10) 4хмфс 38хнм 4х3вмф сталь 75 шх15 р18 40хн2сва сталь армко 3х3м3ф 20х2н4а 20хгсн2мфав 38х2нм 10кп х6вф 30хнвфа 5хв2сф у8а 35г2с 20хгса 47гт х12мф 5хнм 34хн1м 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 45х2мфа 15г 3пс5 3сп 9х2мф 36г2с 40хн4а сталь 15 12х1мф 15хснд хн35в6тю 25хг р12м3к8ф2 12х2н4а ас14 09г2с, 3сп 38х3мфа 4х8в2 35хм 12хн2а 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с р9к10 18хм шх15сг сталь 40 3сп, 45 2мфа 20хгнмт 55с2а 5хнв 60с2г 13х9м 38хн3ма 45х1 х12ф1 эп 811 07х21г7ан5 сталь 20, 35, 45 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 сталь 10 30хгса, 35 38хгт 3пс, 3сп1, 3сп5 11х 28хнм 25хгм 40хфа 09г2с-12 р6м5к5 38хгнм 5хв2фс 35хн2мф сталь 35, 40х, 45 х12 15хгн20та хгса 8хф 18хгт 3пс1, 3пс5, 3сп5 4х5в2фс 08хм 10г2 8х3 4схвл 30хгсн2а- - вд 38хгм 20хгсна 38хн1м 25х2м1ф 40Х 33х3снмвфа сталь 70 12х1мфсш сч- 10 х12мф сталь 20,40х 40х, 45 15хгн2т 12хн2 55с2г 3х2в8ф 30хнм1 20х2н4фа 40х13 20х2на сталь 30 сталь 20,3пс- 3сп,45 40г2 0хн3ма 30хгсн2а хвг 40хн2сма-вд 25х2гнта 15хгнм 20хгн 38хгн сталь 3 16mncr5 4х5мфс 35х 6хв2с 40г 37х3н3а шх20 сталь 25 у10 сталь 85 25хгнт 20х2н4ма 7х3 сталь 40х 30хс 15мо3 6х6в3мфс 45хн2мфаш у9а 30хгса 35г2 6хс 30хн3а 7х17н 45хн 15пс 5хнвс 38хн3мфа 15хр 30г2 р6м5 60х2н2м 40хнма 26х2нвмбр 20хма 32х2нвмбр- - вд 70г 05кп сталь х 12хн Ст.35 12х2н4а вд хвсгф ас14(15) 9хвг 3пс, 3сп, 3сп5 35г 10хснд сталь 45, 35 сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 30хм 09г2с хгс сталь 5 18х2н4мва сталь 80 сталь 45х 30х13 25хнтц 15хгн2та 18г2с 20н2м 30хгснма 35хн3мфба 12х17 30хма 3сп(15) 60с2ха сталь 35 х12мш 4хв2с 19хгн 070м20 30гсл 20хн2ма 60г 5пс сталь 20 16гс 6сп 3кп 45хма у7, у8 17г1с 18х2н4ва 30х2н2ма 40хс сталь 45 25хгса 45г у7а, у8а, у12а 20к 30хгсн2ма 27хгр 14г2 20х 20х13 50г 50хн 30хгт 18х2н4ма 15х11мф 5х3вмфс хвсг у9 25хгт 9х1 65Г 6х3мфс 20хн4фа охн1м 4х4вмфс х12мфш 40гм 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 25н3а 20пс 35хгса Ст.45 38хн3ва х3нм1 30хгн сталь 50 12х13 р6ам5 х5м 25г 38х2н2ма 15хм сталь 20,45 30хнма 37хн3а 4х2в5ф х2ма сталь 55 3пс 90г 12х2нвфа 40хн2ва у7а 9х2 25хгн 15хм2тю 07х16н6 5хв2с 3пс, 3сп, 40, 45 25х1мф 40хгнм 40х9с2 3сп, 3сп1 55хн2ф 60х2м 8хф, 9хс 20хн сталь 65 20хгсн2а 35хн1м х12м 40хн2сма 80г 25г2с 60с2хфа 38х2мюа р6м5ф3 32г2с у11а 35хма р9ф5 а12 25х2гнта- - вд 18хгсн2ма 7хг2вмф 40хн2ма 17гс 45х у10а эп 410увд 5сп 08пс 3сп- пс

Стальной круг – имеющий круглую форму металлопрокат. Его активно применяют для создания деталей различной сложностью, в качестве укрепляющего элемента металлоконструкций, в производстве труб и так далее. Изготавливаться круг стальной может холоднокатаным или горячекатаным способом.

Для чего еще может потребоваться купить круг?Купить круг стальной со склада в Екатеринбурге

Область применения этого вида металлопроката очень широка. Его повсеместно также можно увидеть в защитных элементах лестниц и балконов, в декоративных и силовых конструкциях. С его помощью точат болты, винты, шпильки, армируют железобетон. Также купить круг требуется и предприятиям машиностроительной отрасли, поскольку он применяется для создания деталей и механизмов. Планируя купить круг, нужно обязательно учитывать его дальнейшее применение, так как видов этого металлопроката существует несколько.

Из какого материала производят круг стальной?

Производят круг ст из разных вариантов стали. При применении низколегированных сталей длина изделий может составлять от двух до двенадцати метров. Такие же параметры имеют круги из обычной углеродистой стали. Если используется легированная сталь, получается круг нержавеющий, длина которого обычно от двух до шести метров. От одного до шести метров делают круги из высоколегированной стали. Особой устойчивостью к коррозии отличаются сделанные из сложнолегированных сталей изделия. В системах заземления от металла требуются особые качества, которые придаются дополнительной оцинковкой.

Круг нержавеющий

Основной особенностью сделанных их сложнолегированных сталей кругов является очень высокая сопротивляемость коррозии. Эта характеристика значительно увеличивает срок эксплуатации полученных конструкций. Нержавеющие элементы остро востребованы в местах, где на металл воздействуют агрессивные среды или неблагоприятные погодные условия.

Точность изделия имеет большое значение, если покупателю требуется калиброванный круг. Выделяют три класса точности: А (высокая), Б (повышенная), В (обычная). Калиброванные изделия обычно имеют повышенную точность.

Также круглый металлопрокат подразделяют на немерный, кратный мерный и мерный. Диаметр стальных кругов может быть от пяти до двухсот семидесяти миллиметров. Сечение определяется ГОСТ 5631-61. В мотах реализуют круги, диаметр которых до девяти миллиметров, в прутках поставляются изделия большего диаметра. 

Корзина
0 товаров