+7 (351) 700-70-90
e-mail: chnsk@mail.ru
часы работы:
с 09:00 до 18:00
в будние дни
2-я Павелецкая, д.18, оф.236.237

Челябинская Независимая Стальная Компания работает на рынке металлопроката с 1996 года.
Мы предоставляем следующий перечнь услуг:
- поставка черного металлопроката
- нержавеющего металлопроката
- цветного металлопроката
- поставка трубопроводной арматуры
- металлообработка любой сложности
- резка металла под нужный размер
- изготовление защитных коробов и лотков для прокладки кабельных трасс
- доставка по России и СНГ

Цены по запросу
Сортовой металлопрокат

Круг

Марки стали: Все | 4х5в2фс | | хгса | 25х1мф | 18хгт | 4схвл | х12 | 10г2 | 9х2 | 8х3 | 25хгн | 8хф | 3пс1, 3пс5, 3сп5 | 40Х | 38хгм | 20хгсна | 20хгсн2а | х12мф | сталь 20,40х | 12х1мфсш | 55хн2ф | сч- 10 | 38хн1м | 25х2м1ф | 12хн2 | 32г2с | сталь 30 | сталь 20,3пс- 3сп,45 | 40х13 | 40хн2сма | 20х2на | 55с2г | 3х2в8ф | 15хгн2т | 38хгн | сталь 3 | 15хгнм | 25х2гнта- - вд | 20хгн | 30хгсн2а | хвг | 40г2 | 0хн3ма | эп 410увд | у10 | сталь 85 | шх20 | х3нм | сталь 25 | 35х | 6хв2с | 20х2н4ма | 12х2нвфма | 4х5мфс | 25хснвфа | у9а | 30хгса | 15мо3 | 6х6в3мфс | 35хн3а | 45хн2мфаш | 7х3 | сталь 40х | 6хс | 10х18г14ан5 | 30хн3а | 20г | 30г2 | р6м5 | 15пс | 5хнвс | 12х2мвфа | 15хр | 20хма | 7х17н | 40хнма | 33хс | 26х2нвмбр | 18хн2мфа | 38хн3мфа | Ст.35 | 70г | 05кп | сталь 20, 3пс- 3сп, 45 | 9хвг | 3пс, 3сп, 3сп5 | хвсгф | сталь 20, 45 | ас14(15) | 30хра | сталь х | 12хн | сталь 45, 35 | 30хн2ма | сталь 45х | 30х13 | 18х2н4мва | 35хн1м2ф | сталь 80 | сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 | 30хм | 09г2с | 10хснд | 18г2с | 40хн2сва | 60с2ха | сталь 35 | 30хма | 4хмфс | 3сп(15) | 20н2м | 30хгснма | 15хгн2та | 5пс | сталь 20 | 20хн2ма | 20хгсн2мфав | 60г | 4хв2с | 19хгн | 6сп | х12мш | 35г2с | 40хс | сталь 45 | 18х2н4ва | 34хн1м | 30х2н2ма | 45хма | у7, у8 | 45г | 9х2мф | 3кп | 36г2с | 20х | 20х13 | 30хгсн2ма | 27хгр | хн35в6тю | 14г2 | 18х2н4ма | у7а, у8а, у12а | 50хн | 09г2с, 3сп | 30хгт | 38х3мфа | 65Г | 5х3вмфс | хвсг | 13х9м | 25хгт | 4х4вмфс | х12мфш | 20хн4фа | 3сп, 45 | охн1м | 2мфа | у9 | 9х1 | 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 | 25н3а | 30хгса, 35 | 12х13 | р6ам5 | 30хгн | эп 811 | сталь 50 | 20пс | 35хгса | Ст.45 | 38х2н2ма | 38хгнм | сталь 55 | 3пс | 4х2в5ф | 11х | х2ма | 15хм | сталь 20,45 | 25г | 5хв2с | 3пс, 3сп, 40, 45 | 15хм2тю | 15хгн20та | 07х16н6 | 40хн2ва | у7а | 90г | 12х2нвфа | 08хм | 20хн | сталь 65 | 60х2м | 30хгсн2а- - вд | 8хф, 9хс | 40х9с2 | 3сп, 3сп1 | 35хн1м | 33х3снмвфа | 40хгнм | сталь 70 | 38х2мюа | р6м5ф3 | 80г | 25г2с | 40х, 45 | 60с2хфа | р9ф5 | х12м | у11а | 30хнм1 | 35хма | 20х2н4фа | у10а | 18хгсн2ма | 7хг2вмф | 16mncr5 | 17гс | 3сп- пс | а12 | 5сп | 40хн2сма-вд | 08пс | 25х2гнта | 40хн2ма | 45х | 40ХН | 8х4в2мфс2 | 20хгнр | 25хгнт | 9хс | 60с2а | сталь 60 | 40г | с60 | 37х3н3а | 20хгнм | 12хн3а | сталь 0 | 35г2 | 38хс | у7 | 40хмфа | 30хс | 40х10с2м | 55с2 | 30хгс | 15х5м | 08х13 | 60х2н2м | р9к5 | 2кп | 20хн3ма | 45хн | 14ас | 20хн2м | 15х | 35хн2ф | у8 | 20хн3а | 30хн2мфа | 32х2нвмбр- - вд | р9 | 35х3нм | 30х | 38хм | 14хгн | 12х2н4а вд | у12а | р9м4к8 | 50хфа | 20хф | 35г | 40хн1м | 45хн2мфа | 20х17н2 | 45хнмфа | хгс | 38ха | сталь 5 | шх15 | р18 | 38хнм | 4х3вмф | 25хнтц | сталь 75 | 20х2н4а | а12(10) | сталь армко | 35хн3мфба | 3х3м3ф | 12х17 | у8а | 38х2нм | 10кп | 16гс | 30хнвфа | х12мф | 5хнм | 20хгса | 070м20 | 47гт | 30гсл | х6вф | 5хв2сф | 45х2мфа | 25хгса | 12х1мф | 15хснд | 40хн4а | 17г1с | сталь 15 | 15г | 3пс5 | 3сп | 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 | р12м3к8ф2 | 50г | 12хн2а | 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с | 4х8в2 | 20к | 35хм | 12х2н4а | ас14 | 25хг | 5хнв | 60с2г | 20хгнмт | 15х11мф | 55с2а | шх15сг | сталь 40 | р9к10 | 18хм | 6х3мфс | 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 | сталь 10 | 07х21г7ан5 | 40гм | сталь 20, 35, 45 | 45х1 | х12ф1 | 38хгт | 38хн3ва | 38хн3ма | х3нм1 | 09г2с-12 | р6м5к5 | 28хнм | 25хгм | х5м | 40хфа | сталь 35, 40х, 45 | 3пс, 3сп1, 3сп5 | 5хв2фс | 30хнма | 35хн2мф | 37хн3а
4х5в2фс хгса 25х1мф 18хгт 4схвл х12 10г2 9х2 8х3 25хгн 8хф 3пс1, 3пс5, 3сп5 40Х 38хгм 20хгсна 20хгсн2а х12мф сталь 20,40х 12х1мфсш 55хн2ф сч- 10 38хн1м 25х2м1ф 12хн2 32г2с сталь 30 сталь 20,3пс- 3сп,45 40х13 40хн2сма 20х2на 55с2г 3х2в8ф 15хгн2т 38хгн сталь 3 15хгнм 25х2гнта- - вд 20хгн 30хгсн2а хвг 40г2 0хн3ма эп 410увд у10 сталь 85 шх20 х3нм сталь 25 35х 6хв2с 20х2н4ма 12х2нвфма 4х5мфс 25хснвфа у9а 30хгса 15мо3 6х6в3мфс 35хн3а 45хн2мфаш 7х3 сталь 40х 6хс 10х18г14ан5 30хн3а 20г 30г2 р6м5 15пс 5хнвс 12х2мвфа 15хр 20хма 7х17н 40хнма 33хс 26х2нвмбр 18хн2мфа 38хн3мфа Ст.35 70г 05кп сталь 20, 3пс- 3сп, 45 9хвг 3пс, 3сп, 3сп5 хвсгф сталь 20, 45 ас14(15) 30хра сталь х 12хн сталь 45, 35 30хн2ма сталь 45х 30х13 18х2н4мва 35хн1м2ф сталь 80 сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 30хм 09г2с 10хснд 18г2с 40хн2сва 60с2ха сталь 35 30хма 4хмфс 3сп(15) 20н2м 30хгснма 15хгн2та 5пс сталь 20 20хн2ма 20хгсн2мфав 60г 4хв2с 19хгн 6сп х12мш 35г2с 40хс сталь 45 18х2н4ва 34хн1м 30х2н2ма 45хма у7, у8 45г 9х2мф 3кп 36г2с 20х 20х13 30хгсн2ма 27хгр хн35в6тю 14г2 18х2н4ма у7а, у8а, у12а 50хн 09г2с, 3сп 30хгт 38х3мфа 65Г 5х3вмфс хвсг 13х9м 25хгт 4х4вмфс х12мфш 20хн4фа 3сп, 45 охн1м 2мфа у9 9х1 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 25н3а 30хгса, 35 12х13 р6ам5 30хгн эп 811 сталь 50 20пс 35хгса Ст.45 38х2н2ма 38хгнм сталь 55 3пс 4х2в5ф 11х х2ма 15хм сталь 20,45 25г 5хв2с 3пс, 3сп, 40, 45 15хм2тю 15хгн20та 07х16н6 40хн2ва у7а 90г 12х2нвфа 08хм 20хн сталь 65 60х2м 30хгсн2а- - вд 8хф, 9хс 40х9с2 3сп, 3сп1 35хн1м 33х3снмвфа 40хгнм сталь 70 38х2мюа р6м5ф3 80г 25г2с 40х, 45 60с2хфа р9ф5 х12м у11а 30хнм1 35хма 20х2н4фа у10а 18хгсн2ма 7хг2вмф 16mncr5 17гс 3сп- пс а12 5сп 40хн2сма-вд 08пс 25х2гнта 40хн2ма 45х 40ХН 8х4в2мфс2 20хгнр 25хгнт 9хс 60с2а сталь 60 40г с60 37х3н3а 20хгнм 12хн3а сталь 0 35г2 38хс у7 40хмфа 30хс 40х10с2м 55с2 30хгс 15х5м 08х13 60х2н2м р9к5 2кп 20хн3ма 45хн 14ас 20хн2м 15х 35хн2ф у8 20хн3а 30хн2мфа 32х2нвмбр- - вд р9 35х3нм 30х 38хм 14хгн 12х2н4а вд у12а р9м4к8 50хфа 20хф 35г 40хн1м 45хн2мфа 20х17н2 45хнмфа хгс 38ха сталь 5 шх15 р18 38хнм 4х3вмф 25хнтц сталь 75 20х2н4а а12(10) сталь армко 35хн3мфба 3х3м3ф 12х17 у8а 38х2нм 10кп 16гс 30хнвфа х12мф 5хнм 20хгса 070м20 47гт 30гсл х6вф 5хв2сф 45х2мфа 25хгса 12х1мф 15хснд 40хн4а 17г1с сталь 15 15г 3пс5 3сп 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 р12м3к8ф2 50г 12хн2а 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с 4х8в2 20к 35хм 12х2н4а ас14 25хг 5хнв 60с2г 20хгнмт 15х11мф 55с2а шх15сг сталь 40 р9к10 18хм 6х3мфс 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 сталь 10 07х21г7ан5 40гм сталь 20, 35, 45 45х1 х12ф1 38хгт 38хн3ва 38хн3ма х3нм1 09г2с-12 р6м5к5 28хнм 25хгм х5м 40хфа сталь 35, 40х, 45 3пс, 3сп1, 3сп5 5хв2фс 30хнма 35хн2мф 37хн3а

Стальной круг – имеющий круглую форму металлопрокат. Его активно применяют для создания деталей различной сложностью, в качестве укрепляющего элемента металлоконструкций, в производстве труб и так далее. Изготавливаться круг стальной может холоднокатаным или горячекатаным способом.

Для чего еще может потребоваться купить круг?Купить круг стальной со склада в Екатеринбурге

Область применения этого вида металлопроката очень широка. Его повсеместно также можно увидеть в защитных элементах лестниц и балконов, в декоративных и силовых конструкциях. С его помощью точат болты, винты, шпильки, армируют железобетон. Также купить круг требуется и предприятиям машиностроительной отрасли, поскольку он применяется для создания деталей и механизмов. Планируя купить круг, нужно обязательно учитывать его дальнейшее применение, так как видов этого металлопроката существует несколько.

Из какого материала производят круг стальной?

Производят круг ст из разных вариантов стали. При применении низколегированных сталей длина изделий может составлять от двух до двенадцати метров. Такие же параметры имеют круги из обычной углеродистой стали. Если используется легированная сталь, получается круг нержавеющий, длина которого обычно от двух до шести метров. От одного до шести метров делают круги из высоколегированной стали. Особой устойчивостью к коррозии отличаются сделанные из сложнолегированных сталей изделия. В системах заземления от металла требуются особые качества, которые придаются дополнительной оцинковкой.

Круг нержавеющий

Основной особенностью сделанных их сложнолегированных сталей кругов является очень высокая сопротивляемость коррозии. Эта характеристика значительно увеличивает срок эксплуатации полученных конструкций. Нержавеющие элементы остро востребованы в местах, где на металл воздействуют агрессивные среды или неблагоприятные погодные условия.

Точность изделия имеет большое значение, если покупателю требуется калиброванный круг. Выделяют три класса точности: А (высокая), Б (повышенная), В (обычная). Калиброванные изделия обычно имеют повышенную точность.

Также круглый металлопрокат подразделяют на немерный, кратный мерный и мерный. Диаметр стальных кругов может быть от пяти до двухсот семидесяти миллиметров. Сечение определяется ГОСТ 5631-61. В мотах реализуют круги, диаметр которых до девяти миллиметров, в прутках поставляются изделия большего диаметра. 

Корзина
0 товаров