(351) 725-34-00
(351) 725-42-40
(351) 735-96-89
e-mail: chnsk@mail.ru
часы работы:
с 09:00 до 18:00
в будние дни
2-я Павелецкая, д.18, оф.236.237
Спецпредложение
Сортовой металлопрокат

Круг

Марки стали: Все | 20х17н2 | 40х13 | 33хс | 20х2на | 18хн2мфа | у12а | р9м4к8 | 15хгн2т | 12хн2 | 12х2мвфа | 45хн2мфа | 15хгнм | сталь 20, 45 | 20хгн | 30хра | шх15 | р18 | 40г2 | 0хн3ма | сталь 20, 3пс- 3сп, 45 | 20х2н4а | а12(10) | шх20 | 35хн1м2ф | х6вф | сталь 25 | 5хв2сф | у8а | 20х2н4ма | 4х5мфс | 30хн2ма | х12мф | 5хнм | 6х6в3мфс | 4хмфс | 15г | 45хн2мфаш | 3пс5 | 3сп | 6хс | 30хн3а | 40хн2сва | 12х1мф | 15хснд | 15мо3 | 20хгсн2мфав | 12х2н4а | 15хр | ас14 | 40хнма | 26х2нвмбр | 35г2с | 12хн2а | 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с | 15пс | 5хнвс | шх15сг | сталь 40 | хвсгф | 9х2мф | ас14(15) | 36г2с | 5хнв | 60с2г | 70г | 05кп | 34хн1м | х12ф1 | 18х2н4мва | 09г2с, 3сп | сталь 80 | 38х3мфа | 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 | сталь 10 | 10хснд | сталь 45, 35 | хн35в6тю | 45х1 | 30хма | 3сп, 45 | 3сп(15) | 2мфа | 09г2с-12 | р6м5к5 | 15хгн2та | 18г2с | 13х9м | сталь 35, 40х, 45 | 3пс, 3сп1, 3сп5 | 20хн2ма | эп 811 | 8хф | 60г | 3пс1, 3пс5, 3сп5 | 4х5в2фс | 6сп | х12мш | 30хгса, 35 | 4схвл | х12 | 18х2н4ва | 11х | 38хн1м | 30х2н2ма | 25х2м1ф | 40Х | 45г | 3кп | 38хгнм | х12мф | сталь 20,40х | 27хгр | 15хгн20та | 55с2г | 14г2 | 3х2в8ф | 50хн | 30хгт | 08хм | сталь 30 | сталь 20,3пс- 3сп,45 | 30хгсн2ма | 30хгсн2а | 25хгт | хвг | 20хн4фа | 33х3снмвфа | охн1м | сталь 70 | 38хгн | сталь 3 | 5х3вмфс | хвсг | 30хгсн2а- - вд | 6хв2с | 30хгн | 30хнм1 | сталь 50 | 20х2н4фа | у10 | сталь 85 | 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 | 25н3а | 40х, 45 | 35х | 4х2в5ф | 40хн2сма-вд | х2ма | 25х2гнта | у9а | 30хгса | 25г | 38х2н2ма | 16mncr5 | 7х3 | сталь 40х | 15хм2тю | 40г | 38хн3мфа | 07х16н6 | 37х3н3а | 30г2 | р6м5 | 90г | 12х2нвфа | 25хгнт | 20хма | 7х17н | 60х2м | 30хс | сталь х | 8хф, 9хс | 12хн | Ст.35 | 35хн1м | 40хгнм | 35г2 | 9хвг | 3пс, 3сп, 3сп5 | 25г2с | 45хн | сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 | 60с2хфа | 30хм | 09г2с | у11а | 35хма | 60х2н2м | сталь 45х | 30х13 | 80г | 32х2нвмбр- - вд | 20н2м | 17гс | 30хгснма | 5сп | 08пс | 12х2н4а вд | 60с2ха | сталь 35 | 18хгсн2ма | 7хг2вмф | 19хгн | сталь 60 | хгс | с60 | сталь 5 | 5пс | сталь 20 | 8х4в2мфс2 | 20хгнр | 35г | 4хв2с | у7, у8 | 40хмфа | 35хн3мфба | 40х10с2м | 12х17 | 40хс | сталь 45 | 15х5м | сталь 0 | 25хнтц | 45хма | 20хн3ма | 070м20 | 14ас | 30гсл | 20х | 20х13 | 35хн2ф | 08х13 | 16гс | 18х2н4ма | у7а, у8а, у12а | 30хн2мфа | 17г1с | у9 | р9 | 9х1 | 65Г | 38хм | 14хгн | 25хгса | 4х4вмфс | х12мфш | 20хф | 20к | 20пс | 40хн1м | 35хгса | Ст.45 | 45хнмфа | 38ха | 50г | 12х13 | р6ам5 | 50хфа | 15х11мф | 15хм | сталь 75 | сталь 20,45 | сталь армко | 3х3м3ф | 6х3мфс | сталь 55 | 3пс | 38хнм | 4х3вмф | 40хн2ва | 30хнвфа | у7а | 20хгса | 38хн3ва | 47гт | х3нм1 | 5хв2с | 3пс, 3сп, 40, 45 | 38х2нм | 10кп | 40гм | 3сп, 3сп1 | 40хн4а | 30хнма | сталь 15 | 37хн3а | 20хн | сталь 65 | 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 | 45х2мфа | х5м | 40х9с2 | 4х8в2 | 9х2 | 35хм | 25хгн | 38х2мюа | р6м5ф3 | 25хг | р12м3к8ф2 | 25х1мф | р9ф5 | х12м | 20хгнмт | 55хн2ф | 40хн2ма | 55с2а | 45х | у10а | р9к10 | 18хм | 20хгсн2а | 3сп- пс | а12 | 07х21г7ан5 | 40хн2сма | 20хгнм | сталь 20, 35, 45 | 12хн3а | 40ХН | 38хгт | 38хн3ма | 32г2с | 9хс | 60с2а | 25хгм | 25х2гнта- - вд | 55с2 | 40хфа | 30хгс | 5хв2фс | 35хн2мф | эп 410увд | 38хс | у7 | 28хнм | 20хн2м | 18хгт | 15х | 10г2 | 12х2нвфма | 8х3 | 25хснвфа | р9к5 | 2кп | | хгса | х3нм | 30х | 12х1мфсш | 10х18г14ан5 | сч- 10 | 20г | у8 | 20хн3а | 38хгм | 20хгсна | 35хн3а | 35х3нм
20х17н2 40х13 33хс 20х2на 18хн2мфа у12а р9м4к8 15хгн2т 12хн2 12х2мвфа 45хн2мфа 15хгнм сталь 20, 45 20хгн 30хра шх15 р18 40г2 0хн3ма сталь 20, 3пс- 3сп, 45 20х2н4а а12(10) шх20 35хн1м2ф х6вф сталь 25 5хв2сф у8а 20х2н4ма 4х5мфс 30хн2ма х12мф 5хнм 6х6в3мфс 4хмфс 15г 45хн2мфаш 3пс5 3сп 6хс 30хн3а 40хн2сва 12х1мф 15хснд 15мо3 20хгсн2мфав 12х2н4а 15хр ас14 40хнма 26х2нвмбр 35г2с 12хн2а 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с 15пс 5хнвс шх15сг сталь 40 хвсгф 9х2мф ас14(15) 36г2с 5хнв 60с2г 70г 05кп 34хн1м х12ф1 18х2н4мва 09г2с, 3сп сталь 80 38х3мфа 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 сталь 10 10хснд сталь 45, 35 хн35в6тю 45х1 30хма 3сп, 45 3сп(15) 2мфа 09г2с-12 р6м5к5 15хгн2та 18г2с 13х9м сталь 35, 40х, 45 3пс, 3сп1, 3сп5 20хн2ма эп 811 8хф 60г 3пс1, 3пс5, 3сп5 4х5в2фс 6сп х12мш 30хгса, 35 4схвл х12 18х2н4ва 11х 38хн1м 30х2н2ма 25х2м1ф 40Х 45г 3кп 38хгнм х12мф сталь 20,40х 27хгр 15хгн20та 55с2г 14г2 3х2в8ф 50хн 30хгт 08хм сталь 30 сталь 20,3пс- 3сп,45 30хгсн2ма 30хгсн2а 25хгт хвг 20хн4фа 33х3снмвфа охн1м сталь 70 38хгн сталь 3 5х3вмфс хвсг 30хгсн2а- - вд 6хв2с 30хгн 30хнм1 сталь 50 20х2н4фа у10 сталь 85 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 25н3а 40х, 45 35х 4х2в5ф 40хн2сма-вд х2ма 25х2гнта у9а 30хгса 25г 38х2н2ма 16mncr5 7х3 сталь 40х 15хм2тю 40г 38хн3мфа 07х16н6 37х3н3а 30г2 р6м5 90г 12х2нвфа 25хгнт 20хма 7х17н 60х2м 30хс сталь х 8хф, 9хс 12хн Ст.35 35хн1м 40хгнм 35г2 9хвг 3пс, 3сп, 3сп5 25г2с 45хн сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 60с2хфа 30хм 09г2с у11а 35хма 60х2н2м сталь 45х 30х13 80г 32х2нвмбр- - вд 20н2м 17гс 30хгснма 5сп 08пс 12х2н4а вд 60с2ха сталь 35 18хгсн2ма 7хг2вмф 19хгн сталь 60 хгс с60 сталь 5 5пс сталь 20 8х4в2мфс2 20хгнр 35г 4хв2с у7, у8 40хмфа 35хн3мфба 40х10с2м 12х17 40хс сталь 45 15х5м сталь 0 25хнтц 45хма 20хн3ма 070м20 14ас 30гсл 20х 20х13 35хн2ф 08х13 16гс 18х2н4ма у7а, у8а, у12а 30хн2мфа 17г1с у9 р9 9х1 65Г 38хм 14хгн 25хгса 4х4вмфс х12мфш 20хф 20к 20пс 40хн1м 35хгса Ст.45 45хнмфа 38ха 50г 12х13 р6ам5 50хфа 15х11мф 15хм сталь 75 сталь 20,45 сталь армко 3х3м3ф 6х3мфс сталь 55 3пс 38хнм 4х3вмф 40хн2ва 30хнвфа у7а 20хгса 38хн3ва 47гт х3нм1 5хв2с 3пс, 3сп, 40, 45 38х2нм 10кп 40гм 3сп, 3сп1 40хн4а 30хнма сталь 15 37хн3а 20хн сталь 65 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 45х2мфа х5м 40х9с2 4х8в2 9х2 35хм 25хгн 38х2мюа р6м5ф3 25хг р12м3к8ф2 25х1мф р9ф5 х12м 20хгнмт 55хн2ф 40хн2ма 55с2а 45х у10а р9к10 18хм 20хгсн2а 3сп- пс а12 07х21г7ан5 40хн2сма 20хгнм сталь 20, 35, 45 12хн3а 40ХН 38хгт 38хн3ма 32г2с 9хс 60с2а 25хгм 25х2гнта- - вд 55с2 40хфа 30хгс 5хв2фс 35хн2мф эп 410увд 38хс у7 28хнм 20хн2м 18хгт 15х 10г2 12х2нвфма 8х3 25хснвфа р9к5 2кп хгса х3нм 30х 12х1мфсш 10х18г14ан5 сч- 10 20г у8 20хн3а 38хгм 20хгсна 35хн3а 35х3нм

Стальной круг – имеющий круглую форму металлопрокат. Его активно применяют для создания деталей различной сложностью, в качестве укрепляющего элемента металлоконструкций, в производстве труб и так далее. Изготавливаться круг стальной может холоднокатаным или горячекатаным способом.

Для чего еще может потребоваться купить круг?Купить круг стальной со склада в Екатеринбурге

Область применения этого вида металлопроката очень широка. Его повсеместно также можно увидеть в защитных элементах лестниц и балконов, в декоративных и силовых конструкциях. С его помощью точат болты, винты, шпильки, армируют железобетон. Также купить круг требуется и предприятиям машиностроительной отрасли, поскольку он применяется для создания деталей и механизмов. Планируя купить круг, нужно обязательно учитывать его дальнейшее применение, так как видов этого металлопроката существует несколько.

Из какого материала производят круг стальной?

Производят круг ст из разных вариантов стали. При применении низколегированных сталей длина изделий может составлять от двух до двенадцати метров. Такие же параметры имеют круги из обычной углеродистой стали. Если используется легированная сталь, получается круг нержавеющий, длина которого обычно от двух до шести метров. От одного до шести метров делают круги из высоколегированной стали. Особой устойчивостью к коррозии отличаются сделанные из сложнолегированных сталей изделия. В системах заземления от металла требуются особые качества, которые придаются дополнительной оцинковкой.

Круг нержавеющий

Основной особенностью сделанных их сложнолегированных сталей кругов является очень высокая сопротивляемость коррозии. Эта характеристика значительно увеличивает срок эксплуатации полученных конструкций. Нержавеющие элементы остро востребованы в местах, где на металл воздействуют агрессивные среды или неблагоприятные погодные условия.

Точность изделия имеет большое значение, если покупателю требуется калиброванный круг. Выделяют три класса точности: А (высокая), Б (повышенная), В (обычная). Калиброванные изделия обычно имеют повышенную точность.

Также круглый металлопрокат подразделяют на немерный, кратный мерный и мерный. Диаметр стальных кругов может быть от пяти до двухсот семидесяти миллиметров. Сечение определяется ГОСТ 5631-61. В мотах реализуют круги, диаметр которых до девяти миллиметров, в прутках поставляются изделия большего диаметра. 

Корзина
0 товаров